Projekt Mimikry - rozšířená realita


V tomto článku bych chtěl stručně popsat projekt Mimikry, na kterém jsem se podílel v zimním semestru 2010. Článek je upravenou částí dokumentace, kterou jsem odevzdával v rámci školního projektu pro předmět POV. K projektu jsem se dostal víceméně náhodou přes mého vedoucího diplomové práce, kterého kontaktovali studenti Akademie výtvarných umění v Praze, že by potřebovali programátora pro svůj projekt. Další informace lze nalézt na stránkách studentů.

Úvod

Cílem práce bylo nastudovat možnosti knihovny ARToolKit a vytvořit aplikaci pro rozšířenou realitu využívající tuto knihovnu. Výsledná aplikace byla určena pro projekt Mimikry, který se prezentoval na výstavě Designblok 2010. Výstava se konala 5. - 10. 10. 2010 v Praze. Projekt jsem vypracovával samostatně ve spolupráci se studenty Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením Ing. Aleše Láníka.

Projekt byl experimentální. Hlavním úkolem bylo vytvořit aplikaci rozšířené reality, která vykresluje 3D model kudlanky, mapovaný pomocí multipatterns (více trasovacích značek) na reálný model orchideje (plastika z tvrdého papíru o rozměrech cca 2m) a následně vytvořit určitou interakci s tímto modelem. Účelem práce bylo živě demonstrovat mimézi pomocí výpočetní techniky s využitím počítačového vidění. Miméze je souborný pojem pro morfologické, fyziologické i etologické jevy, které živočichovi umožňují skrýt se, zamaskovat nebo uniknout pozornosti. Konkrétně se jednalo o fytomimezi, tj. napodobování rostlin (např. pakobylky a strašilky napodobují větvičky nebo listy rostlin). V naší performanci si divák prohlédl živý model orchideje, která se pomocí rozšířené reality "proměnila" v maskovanou kudlanku.

Základní princip

V této kapitole si popíšeme, jak celý experiment funguje a co dělá. Projekt byl předváděn v zatemněné místnosti, kde se nacházela papírová plastika orchideje, podepřená pevným stojanem. S papírovým modelem bylo možné otáčet zleva doprava. Na této plastice bylo nalepeno 7 trasovacích značek ARToolKit, vytisknutých na tvrdém papíru. Bylo použito více značek proto, aby bylo možné model prohlížet z více stran a z blízka, protože při snímání obrazu kamerou musí být viditelná vždy minimálně jedna značka. Značky byly rozmístěny tak, aby bylo možné prohlížet model pomocí kamery i z velmi krátké vzdálenosti. Trasovací značky měly více velikostí (20 cm a 15 cm).

Prezentace projektu na výstavě Designblok 2010

Celá plastika byla osvícena projektorem, který promítal jednoduchou texturu (bílá barva s růžovým nádechem). Textura měla připomínat, že se jedná o květ orchideje. Texturu bylo potřeba vytvořit tak, aby se bílá barva promítala přesně na celý model v místech, kde dopadá světlo projektoru na model. Do míst, kde dopadá světlo mimo model byla promítána černá barva. Osvícení projektorem zajistilo, že plastika byla více výrazná a zárověň tím byly zajištěny světelné podmínky pro rozpoznávání značek ARToolKit.

V místnosti byl dále umístěn počítač, na kterém běžela aplikace pro rozšířenou realitu. Do počítače byla připojena webkamera Logitech QuickCam Pro 9000 o vysokém rozlišení (1600 x 1200 px), pomocí které se snímal obraz. Výsledný obraz rozšířené reality se promítal na velkou plazma obrazovku umístěnou na stěně. Uprostřed místnosti byl umístěn dřevěný podstavec, na kterém byla položena kamera, se kterou mohli návštěvníci výstavy hýbat a vyzkoušet si tak aplikaci na vlastní kůži.

Instrukce pro návštěvníka výstavy

Aplikace rovněž umožnila určitou míru interakce uživatele s modelem. Z větší dálky se vykreslovaly 3D modely více podobné květu orchideje. Z blízka se potom vykreslovaly modely kudlanky s většími detaily.

Papírový model květu orchideje

3D model kudlanky

Implementace aplikace

Aplikace je implementována v jazyce C/C++, ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2008 s využitím knihovny ARToolKit. Pro vykreslování 3D modelů potom byly použity knihovny OpenGL a OpenVRML.

Parametry trasovacích značek (název, datový soubor, fyzické rozměry v mm, střed značky) a seznam VRML modelů jsou uloženy v konfiguračních souborech. Nastavení kalibrace kamery je rovněž uloženo v souboru. V projektu byly použity standardní trasovací značky ARToolKit: patt.hiro, patt.kanji, patt.sample1, patt.sample2, patt.a, patt.c, patt.f.

Kostra zdrojového kódu aplikace:

 • Inicializace, nastavení videokamery, zpracování konfiguračního souboru značek a načtení modelů VRML.
 • Hlavní smyčka:
  • Načtení snímku z videokamery.
  • Detekce trasovacích značek a rozpoznání vzorů.
  • Výpočet pozice a rotace kamery vzhledem k rozpoznaným značkám.
  • Vykreslení snímku a virtuálních objektů.
 • Ukončení snímání videokamery.

Funkce aplikace

 • Rozšířená realita využívající knihovnu ARToolKit.
 • Interakce modelu s uživatelem v podobě použití LOD objektů.
 • Trasování 3D objektu pomocí multipatterns.
 • Použití 7 trasovacích značek o různých fyzických rozměrech.
 • Funkce pro snadnější výpočet transformačních matic multipatterns (ruční polohování objektu).
 • Využití stabilizace trasování objektu pomocí funkce historie.
 • Využití knihovny OpenVRML pro vykreslování 3D modelů.
 • Možnost vykreslování objektu z poslední známé pozice v případě nerozpoznání značek (použitelné pro statickou kameru).
 • Přizpůsobení prahu světelným podmínkám (ruční nastavení).
 • Debug mode zobrazující prahovaný obraz.
 • Fullscreen mode.
 • Možnost vypnutí zobrazení videa.

Příprava projektu a zkušenosti

Instalace projektu probíhala přímo na místě konání výstavy, v Superstudiu Designbloku Bubenská 1 v Praze. Při instalaci bylo potřeba nalepit trasovací značky na plastiku a vypočítat transformační matice, udávající vzájemné polohy značek. Výpočet transformačních matic je náročný, a proto byla pro jejich zjištění do aplikace implementována funkce, která umožnila jednoduše umístit do scény 3D model kudlanky tak, aby přesně odpovídal pozici papírového modelu. Pomocí tlačítek pro posun a rotaci byl model umístěn přesně na místo kam patří a program vrátil informace o pozici a rotaci modelu. Tento postup se opakoval pro všechny trasovací značky. Tímto jsme získali transformační matice, potřebné pro použití multipatterns.

Ukázka plastiky s trasovacími značkami

Dále bylo během instalace nutné provést kalibraci kamery a vhodně nastavit nasvícení plastiky projektorem.

Během práce na projektu jsme se setkali s několika problémy. Původně bylo zamýšleno použít vlastní vzory trasovacích značek. Vlastní značky jsme navrhli a vytiskli. Provedli jsme trénování vzorů a posléze se ukázalo, že je nelze použít, protože je ARToolKit vzájemně zaměňuje. Příčinou bylo to, že symboly značek byly podobné. Při detekci značek dochází k normalizaci a změně rozlišení. ARToolKit pak detekoval dvě podobné značky jako jednu stejnou. Dalším problémem, se kterým jsme se setkali byla délka USB kabelu pro připojení webkamery. Nemohli jsme použít delší prodlužovací kabel než 3m, protože u delších kabelů docházelo k velkým ztrátám a přenos videa byl nestabilní. V projektu jsme také chtěli použít VRML model s animací, ale kvůli velkým hardwarovým nárokům to nebylo možné. Rovněž jsme se pokusili použít v aplikaci 3D virtuální brýle Z800 3D Visor, ale použitá grafická karta je nepodporovala.

Na projektu se podíleli:

 • Jan Poupě, Tadeáš Podracký, Jan Novák, Eliška Vojtková - autoři projektu, papírová plastika, zajištění vybavení, organizace výstavy
 • Petr Nohejl - vývoj software, pomoc s instalací
 • Michal Slyusar - 3D modely

Závěr

Aplikaci se povedlo naprogramovat dle požadavků, nainstalovat pro daný fyzický model a úspěšně prezentovat na výstavě, pro kterou byla určena. Kvůli jistým omezením a nedostatku času pro instalaci se občas vyskytly chyby v pozicování virtuálního modelu. Dalším problémem bylo občasné nepochopení celého experimentu ze strany návštěvníků výstavy, a proto bylo nutné později vytvořit informační plakát, popisující účel projektu. Práce na experimentu byla pro mě velmi zajímavá a přínosná. Získal jsem mnoho nových zkušenosti a seznámil se s principy rozšířené reality. Spolupráce se studenty Akademie výtvarných umění byla rovněž velkou zkušeností. Zajímavé byly názory lidí z ne-informatických oborů, kteří nahlíželi na problematiku rozšířené reality z trochu jiného pohledu než samotný programátor.

Zdrojové soubory projektu na github.com.

Na závěr ještě přikládám několik fotografií...

Vystřihování trasovacích značek, které se stejně nepoužily

Instalace nesprávných značek

Testování

Úklid a úprava ateliéru

Prezentace projektu na výstavě

Prezentace projektu na výstavě

Plakát

Prezentace projektu na výstavě

Prezentace projektu na výstavě

Prezentace projektu na výstavě