Instalace a konfigurace Wordpress


Jedna známá potřebovala vyrobit web a požádala mě o jeho realizaci. Pro její potřeby se skvěle hodí blogovací systém. Zvolil jsem Wordpress, protože už s ním mám nějaké zkušenosti. Myslím, že to je pěkně udělaný software a jeho výhoda je, že je open source. Rozhodl jsem se sepsat podrobný návod/tutoriál, jak rychle nainstalovat a bezpečně nastavit blogovací systém Wordpress. Postup instalace píšu hlavně pro vlastní potřeby - určitě se ještě bude v budoucnu hodit.

Instalace krok za krokem

 1. Stáhneme nejnovější originální verzi Wordpress (bez překladů).
 2. Zkopírujeme všechny soubory na server.
 3. Vytvoříme novou databázi v phpMyAdmin. Zvolíme porovnání utf8_general_ci.
 4. Spustíme instalaci v prohlížeči na adrese /wp-admin/setup-config.php.
 5. Vyplníme přístupy k databázi a nastavíme prefix v názvu databázových tabulek. Prefix by neměl být z bezpečnostních důvodů "wp_".
 6. Pokud nejde konfigurační soubor wp-config.php vytvořit automaticky, zkopírujeme konfiguraci do souboru wp-config.php manuálně a nahrajeme na server. Instalátor nastaví konfiguraci databáze, prefix a bezpečnostní klíče.
 7. Pokračujeme v instalaci na adrese /wp-admin/install.php.
 8. Vyplníme základní údaje a vytvoříme administrátorský účet. Uživatelské jméno administrátora by nemělo být z bezpečnostních důvodů "admin". Spustíme instalaci.
 9. Nyní nastavíme další parametry v konfiguračním souboru wp-config.php:
  1. Ujistíme se, že máme vyplněny bezpečnostní klíče. Pokud ne, můžeme je vygenerovat.
  2. Nastavíme jazyk (instalaci jazyka provedeme později).
  3. Vypneme vytváření revizí.
  4. Pokud jsme v minulosti vytvořili nějaké revize, můžeme je smazat z databáze pomocí SQL příkazu (zdroj).
  5. Vypneme automatické ukládání.
 10. Smažeme z adresáře /wp-content/plugins nepotřebné pluginy. Např. Hello Dolly.
 11. Smažeme z adresáře /wp-content/themes nepotřebné šablony.
 12. Stáhneme češtinu pro Wordpress:
  1. Stáhneme češtinu pro samotný Wordpress a příslušné soubory zkopírujeme do adresáře /wp-content/languages.
  2. Stáhneme češtinu pro vybranou šablonu a příslušné soubory zkopírujeme do adresáře languages v adresáři se šablonou.
  3. Aktuální verzi češtiny lze také stáhnout z GlotPress. Název hlavního souboru s češtinou by měl být "cs_CZ", administrace "admin-cs_CZ", města "continents-cities-cs_CZ". Nahrát bychom měli soubory ve formátu ".po" a ".mo".
 13. Přihlásíme se v administraci /wp-admin a nastavíme:
  1. Vzhled - vybereme šablonu a nastavíme její parametry. Pokud nechceme použít některou z oficiálních šablon, můžeme stáhnout z internetu jinou.
  2. Uživatelé - vytvoříme uživatele (redaktory).
  3. Nastavení - obecné nastavení blogu.
 14. V Nastavení - trvalé odkazy - nakonfigurujeme .htaccess soubor. Vygenerovaný kód zkopírujeme na server do souboru /.htaccess.
 15. Volitelně můžeme použít .htaccess a .htpasswd v adresáři wp-admin pro zvýšení bezpečnosti. Přístup do administrace potom bude 2x zaheslován. Soubor .htpasswd lze vygenerovat zde. Více na websitedefender.com.
 16. Nainstalujeme, aktivujeme a nastavíme pluginy:
  1. Akismet
  2. Bad Behavior
  3. Simple Google Analytics
  4. Sociable
  5. Comment Reply Notification
  6. Resize Image After Upload
  7. Případně místo předchozího Resize images before upload
  8. Simple Lightbox
 17. Vytvoříme účet na Google Analytics a nastavíme v pluginu UA kód.
 18. Vytvoříme na serveru adresář /wp-content/uploads.
 19. Nastavíme práva souborů a složek webu na serveru pomocí příkazů chmod, chown, chgrp. Pro hromadné nastavení lze použít skript.
 20. V případě potřeby ručně upravíme šablony/pluginy a uložíme si provedené změny pro případ aktualizace na novější verze dané šablony/pluginu.
 21. V případě vydání aktualizace Wordpressu postupujeme podle instrukcí.
 22. Vytvoříme základní strukturu webu: kategorie, stránky, homepage, články.

Konfigurační soubor wp-config.php

define('WPLANG', 'cs_CZ'); // language
define('WP_POST_REVISIONS', 0); // disable revisions
define('AUTOSAVE_INTERVAL', 86400 ); // disable autosave by long interval (in seconds)

Odstranění revizí z databáze

DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = 'revision'

Soubor .htaccess

Options -Indexes

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

Soubor .htaccess pro adresář admin

Soubor .htaccess:

AuthUserFile /home/www/com_example/www/wp-admin/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Access to Wordpress admin"
Order Deny,Allow
Deny from all
Require valid-user
Satisfy any

Soubor .htpasswd, obsahující login "test", heslo "test":

test:$apr1$YGH0twy8$JeDHWGMP41wXRaxTFgqtr1

Manuální úpravy Wordpressu

Úprava souboru functions.php v šabloně twentyeleven, která odstraní z hlavního menu v administraci některé položky pro redaktory (pro admina jsou zachovány):

// remove unnecessary menus
// http://wordpress.stackexchange.com/questions/9505/hide-admin-menus-per-role-in-wordpress#answer-9581
function remove_menus()
{
  global $menu;
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();

  if($current_user->user_level < 10)
  {
    $restricted = array(
              __('Appearance'),
              __('Plugins'),
              __('Users'),
              __('Tools'),
              __('Settings'),
    );
    end ($menu);
    while (prev($menu)){
      $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]);
      if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){unset($menu[key($menu)]);}
    }// end while

  }// end if
}
add_action('admin_menu', 'remove_menus');

Úprava souboru style.css v šabloně twentyeleven, která zmenší a přeuspořádá hlavičku webu:

#page {
  margin: 1em auto;
}
#site-title {
  float: left;
  padding: 0;
  margin: 20px 20px 20px 0;
}
#site-description {
  float: left;
  clear: none;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  line-height: 36px;
  padding: 0;
  margin: 20px 0 20px 0;

}
#site-title a {
  font-size: 24px;
}
#branding #searchform {
  top: 22px;
}
#branding img {
  clear: both;
}

Úprava souboru comment-reply-notification.php v pluginu Comment Reply Notification, která počeští checkbox ve formuláři:

function addreplyidformfield(){
  if($this->options['mail_notify'] === 'parent_check')
    echo '<p><input type="checkbox" name="comment_mail_notify" id="comment_mail_notify" value="comment_mail_notify" checked="checked" style="width: auto;" /><label for="comment_mail_notify">' . __('Upozornit e-mailem, pokud sem někdo přidá nový komentář', 'comment-reply-notification') . '</label></p>';
  elseif($this->options['mail_notify'] === 'parent_uncheck')
    echo '<p><input type="checkbox" name="comment_mail_notify" id="comment_mail_notify" value="comment_mail_notify" style="width: auto;" /><label for="comment_mail_notify">' . __('Upozornit e-mailem, pokud sem někdo přidá nový komentář', 'comment-reply-notification') . '</label></p>';
  else{}
}

Úprava souboru class.resize.php v pluginu Resize Image After Upload, která změní kompresní poměr obrázků:

function saveImage($numQuality = 75){
...

Úprava souboru sociable.css v pluginu Sociable, která opraví rozhozený layout u Facebook tlačítka:

#Facebook_Counter iframe {
  width:128px !important;
}